Zaproponuj szkolenie [ankieta badająca potrzeby szkoleniowe]

Chcemy dowiedzieć się, jakich szkoleń dotyczących funduszy europejskich potrzebujesz najbardziej.

Dlatego prosimy Cię o wypełnienie krótkiej ankiety. Poświęć zaledwie 2 minuty, dzięki którym lepiej dopasujemy naszą ofertę szkoleniową do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Już teraz dziękujemy za poświęcony czas.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1- dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisu na szkolenie.